“ПОТРАГА и промашеност мирјада неостварени обиди бесцелен погодок и пат за безизлез. Како да се одвои Суштинското од појавното, Битието од баналното”

Версај, Април 2008 – Дарко Петровски

Смиреноста на погледот и онаа на раката, вешто ловат атмосфери и доживувања кои сведочат дека “Убавината се крие во малите различности, во невидливите другости, во тајните несклади…

Созарцанија е збир на дела во кои е скриена вистината, за сликата и мислата, чии вкрстувања создаваат вечност.