Животна магла и невидлива искреност. Очаен рик во далечината и уништена добродетел. Никогаш нема да избегаш од апсурдната КРИВИНА на лицемерието и лагата.”

Водно, ноември 2007 – Дарко Петровски

Смиреноста на погледот и онаа на раката, вешто ловат атмосфери и доживувања кои сведочат дека “Убавината се крие во малите различности, во невидливите другости, во тајните несклади…

Созарцанија е збир на дела во кои е скриена вистината, за сликата и мислата, чии вкрстувања создаваат вечност.