Neat Acoustics воведе нови звучници наречени Orkestra, кои ја надополнуваат серијата што веќе вклучува модели Ministra и Ekstra. Овие подностоечки звучници се изработени во класичен дизајн, а драјверските единици од предната страна се поставени на дополнителен панел, па затоа многу потсетуваат на поврзаниот Extra модел. Сепак, пропорциите се различни, бидејќи Orkestra се нешто пониски, но со поголема ширина и длабочина. Ова беше потребно со цел да се смести поголема единица за бас со пречник од 170 милиметри на предниот панел, заедно со исто така зголемениот високотонец True Ribbon од 75 милиметри, кои беа поставени во посебна комора за компресија во внатрешноста на орманот. Покрај тоа, во долниот дел од орманот има уште два двигатели на бас со ист дијаметар, кои се ставаат во изобарската конфигурација, што значи дека се поставени една над друга, во посебни комори и насочени надолу. Сите три единици од 170мм се набавени од производителот Peerless. Како и помалиот Extra floorstander, Orkestra е всушност двосистемска звучник со додаден сабвуфер, а островската компанија наведува фреквентен опсег од 20 херци до 20 килохерци, со номинална импеданса од осум оми и чувствителност од 88 децибели. Двонасочните флостандари на Neat Orkestra се достапни во четири завршни работи, по предложена малопродажна цена од околу 5 500 фунти за пар.