RECONNECT WITH NATURE

Верувам дека ако секој одвои време да ја искуси природата, ќе ја гледавме нашата планета со други очи и ќе се однесувавме кон неа со поголемо почитување.
Можеби сè започнува со фасцинација, по што следи желбата да се грижиме.
Се надевам дека моите слики ќе придонесат да се создаде оваа фасцинација.

-

Тој чудесен мал свет кој не го приметуваме движејќи се низ природа, погледнете го тој свет под нозете ваши додека се движите.

Толку Мал, а сепак  гигантски. Овој преубав цвет е голем цели 2 см, колку куќата на еден полжав на кој целиот овој свет му изгледа инзвонредно гигантски.

RECONNECT WITH NATURE

За мене, тоа не е само за да се добие совршена слика за животно, птица, пејзаж, туку повеќе за фаќање на уникатно интензивно расположение или чувство што се доживува само во дивината.

Sajkovski M.Dejan