Доброшки Врв — Преубав планински врв на Шар Планина, во северозападниот дел на Македонија. Тој е составен дел на Шар Планина и неговата височина е 2.370м.

Во истиот дел од линијата после Доброшки врв е преубавиот Езерски Врв со висина од 2354м, под самиот врв се двете Доброшки езера.

координати 42o 08′ 01” 21o 01′ 42” Фото – Сајковски М. Дејан