Голем Кораб 2764м
Највисокиот Македонски планински врв Голем Кораб 2764м – Поглед од 150метри висина

Фотографија Сајковски М. Дејан 

Фотографија Сајковски М. Дејан