поглед од друг агол на највисокиот врв на истоимениот планински масив и четвртата највисока планина која се наоѓа целосно на Балканскиот полуостров, со висина од 2.764 метри.

фотографија и снимка Сајковски М.Дејан