RECONNECT WITH NATURE

Невремето предизвикува вртење на снегот над замрзнатата земја, а планините пред мене исчезнуваат во тотално затемнување. Постои тој чудесен свет создаден од природата во таква бурна снежна бура.

чудесен воден кристал

Тој чудесен воден кристал движен од ветерот над самата водата зацврстен на самиот врв од гранката пркоси на снежната бура, како балерина над кристално ладната вода.