ПЕЛИСТЕР – Патување низ пејзажните сеќавања на еден еко-музеј

Љубителите на уметноста, еколозите и оние кои имаат почит за културното наследство се собраа во Офицерски дом во Битола, за да бидат сведоци на трансформативното уметничко истражување насловено „Пелистер-Пејзажни секвенци на еко-музеј“. Авторката Симона Мирчевска, со својата изложба понуди проникливо патување во спојувањето на световите на визуелните уметности, архитектурата, дизајнот и новата музеологија, со длабоко нурнување во недопрените предели на Пелистер, првиот национален парк во Република Македонија.

Помина времето кога музеите беа единствено сместени во структури, нудејќи само погледи на опипливи артефакти. Делото на Мирчевска ја опфаќа самата суштина на „еко-музеите“ – еволуирана, холистичка претстава која го слави и опипливото и нематеријалното. Настанот не беше само за поглед кон нејзиниот обид за уметност, туку и за доживување на живата култура, традициите и сеќавањата на една територија.

„Преку нејзините мапи и нејзините слики, ние сведочиме истовремено и рефлексивна активност и метод, на начин на кој тие верно ја одразуваат стварноста и рефлективна активност и метод, на начин на кој овозможуваат размислување на постојното во алтернативно идно. Просторот во кој човекот се среќава со возвишеноста на пејзажот не е лесно да се претстави на парче хартија. Но, токму во тој простор помеѓу Симона Мирчевска и националниот парк Пелистер, каде ова значајно национално институционално и идентитетско прашање се претвора во лична преокупација и креативен белег, таа го добива сиот кредибилитет да го изгради и претстави пред нас овој хартиен и загадочен „еко-музеј“ – изјави Проф. д-р Мери Батакоја – вонреден професор на УКИМ.

Поделена на два сегменти, изложбата најпрво ги привлече гостите со синтетизираните мапи, раскажувајќи приказни за повеќеслојното наследство на националниот парк. Тоа е еден сложен танц на картографија, материјални средства, дигитални 2Д цртежи и калеидоскоп на пејзажни вредности. Нијансираните слоеви, испечатени на проѕирна хартија за копирање, понудија уникатен пресек на убавината на паркот, истакнувајќи ги патеките, знаменитостите и различните аспекти на руралниот туризам.

Но, она по што дојдоа посетителите на изложбата несомнено беа акрилните дела на Мирчевска на платно, инспирирани од естетските квалитети на Националниот парк Пелистер. Нејзините потези на четката, се приказ за тоа како таа ги гледа пејзажите, ендемичните видови на паркот, шумите од молика и духовноста на неговите елементи.

„Симона Мирчевска, својот ликовен монолог го започнува најмногу во контекст на првата генерација на современите битолски сликари, и тоа не во следење на формата и ликовниот елементариум, туку интуитивно или чувствено, како колективна меморија на предците, предочувајќи ја и продолжувајќи ја скриената суштина, што е можеби, единствена и посебна за ова ликовен Свет“ – истакна ликовниот критичар Владо Ѓорески

Со оваа изложба Симона Мирчевска остава трага во уметничкиот простор како може да изгледа преминот од музејски згради на територии. Тоа е основата на овој проект во кој не треба само да ги цениме естетските вредности, туку и духовните аспекти на природата и да ги препознаеме како суштински дел од човечкото наследство.