Книжевност

Post Image

Разговор со Јулијана Величковска во Градската библиотека во Скопје

Post Image

Влада Урошевиќ: Во време кога сите сакаат да напишат современ, јас напишав старовремски роман

Post Image

Промоција на книгата „Огнот наш нестишен“ од Ирена Јурчева во Градската библиотека во Скопје 

Post Image

“Чествување на Ацо Шопов” во ЈУ Градска Библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје

Post Image

Разговор со писателката Ана Стојаноска во Скопската градска библиотека

Post Image

Интервју со Ирса Сигурдардотир-„Сѐ е дозволено помеѓу страниците, сѐ додека не е оставено на случајноста“

Post Image

Објавен расказ од Томислав Османли на турски и англиски

Post Image

Интервју со Александар Русјаков: „Кога го љубиш повикот, а уметноста е повик, тогаш и тешкотиите се блаженство “

Post Image

Објавена „Идентитетот е приказна“ од Иван Антоновски – книга за есеистиката на Горан Стефановски