Книжевност

Post Image

Илустриран времеплов со делата на Димитар Кондовски.

Post Image

Дебата „Како децата се запознаваат со предизвиците на животот преку литературата“