Книжевност

Post Image

Разговор со писателката Ана Стојаноска во Скопската градска библиотека

Post Image

Интервју со Ирса Сигурдардотир-„Сѐ е дозволено помеѓу страниците, сѐ додека не е оставено на случајноста“

Post Image

Објавен расказ од Томислав Османли на турски и англиски

Post Image

Интервју со Александар Русјаков: „Кога го љубиш повикот, а уметноста е повик, тогаш и тешкотиите се блаженство “

Post Image

Објавена „Идентитетот е приказна“ од Иван Антоновски – книга за есеистиката на Горан Стефановски

Post Image

Кристина Гавран : Преселбата е тема на која постојано се навраќам во пишувањето

Post Image

Излезе од печат „Метафора – поглед зад огледалата“ од Марко Трпески