Театар

Post Image

“Идеите бледнеат, реалноста останува” – Сашо Димоски, Писател и театролог

Post Image

Најсилното оружје на актерот е работата врз себе

Post Image

Бедија Беговска во улога на Славната Флоренс, премиера во Турски театар – Скопје

Post Image

Алтернативна сцена е правец, идеја, бунт – Интервју со Матеа Јанковска

Post Image

Театарот треба да се занимава со животот – интервју со Васил Зафирчев

Post Image

“Таму сум каде што сакам да бидам” – Драгана Костадиновска, актерка во МНТ

Post Image

Театарот е неопходен во човековото живеење

Post Image

“Ни недостасуваат храброст, креативност и искреност” – Разговори за театар, Никола Наковски

Post Image

Театарот е енергија што ја предаваме – Филип Трајковиќ