Книжевност

Post Image

“Идиот” од Ф.М.Достоевски – препорака од Звездана Ангеловска

Post Image

Антолог повикува во светот на чудното, чудесното и волшебното

Post Image

Три книги за изолација – препорака од Владимир Мандичевски Манде

Post Image

„Моќта на цврстиот карактер“ – Анџела Дакворт

Post Image

“Сфинга на гневот” од Жарко Кујунџиски

Post Image

„Во сенката на злосторот“ од Хелена Хеншен