Книжевност

Post Image

Прва книжарница на тркала – Антолог со нов концепт на промовирање книжевни вредности

Post Image

Дваесет љубовни песни и една песна на очај

Post Image

“Скриени желби, немирни патувања” – Роман на годината за 2020

Post Image

„Гитара од палисандер“ – Одлично замислена приказна, женска, севременска…

Post Image

Роман на годината од авторска перспектива

Post Image

„Ајде да патуваме“ – волшебна сликовница за деца

Post Image

„Последна станица Аушвиц“ – Еди де Винд

Post Image

„Децата на Волга“ – каписла на човечката бессилност