Книжевност

Post Image

Вилијам Шекспир- наследство од илјадници страници

Post Image

Ацо Шопов-збороковачот на една стиховна (не)биднина

Post Image

Брам Стокер-основоположник на готскиот хорор

Post Image

„Сонот на Ѕуница“ – креативна детска радосница

Post Image

Драматуршки вкрстувања – Антон Панов и Семјуел Бекет

Post Image

„Патувам сама“ од Самуел Бјорк – приказ низ зениците на лудилото